هوشياري و بصيرت درمقابل توطئه هاي دشمنان

به نام خدا 
 ملت غيور و اصناف دلسوز ايران ، همكاران صنفي ، هنرمندان، عكاسان و فيلمبرداران
 اعضاي محترم اتحاديه همانگونه كه آگاهيد دشمنان ايران با وضع تحريم هاي ظالمانه وبا ايجاد اختلال در نظام اقتصادي سعي در ايجاد ياس و نا اميدي در بين عموم مردم دارند تا با سوءاستفاده از نگراني هاي مردم بستر اعتراضات را در كشور فراهم سازند تا با اغتشاشات و ناآرامي  به اهداف پليد خود دست يابند، لذا اصناف كشور بويژه   هنرمند عكسان و فيلمبرداران واعضاءتحت پوشش اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران خميني شهر، مثل هميشه در راستاي ازرش هاي انقلاب و ايجادآرامش براي حل معضلا ت ) اقتصادي ، ضمن دعوت از شما همكاران دلسوز و وطن پرست به هوشياري و خويشتن داري ، اين بار نيزنگذاريم شهرمان (حسينه ايران)با اخبار منفي رسانه اي شود


همکاران گرامی
همانگونه كه آگاهيد دشمنان ايران با وضع تحريم هاي ظالمانه وبا ايجاد اختلال در نظام اقتصادي کشور سعي در ايجاد ياس و نا اميدي در بين عموم مردم دارند تا با سوءاستفاده از نگراني هاي مردم بستر اعتراضات را در كشور فراهم سازند
تابا اغتشاشات و ناآرامي به اهداف پليد خود دست يابند،
لذا اصناف كشور بويژه هنرمندان عكسان و فيلمبرداران واعضاءتحت پوشش اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران خميني شهر،
مثل هميشه در راستاي ازرش هاي انقلاب و ايجادآرامش براي حل معضلات اقتصادي ،
ضمن دعوت از شما همكاران دلسوز و وطن پرست به هوشياري و خويشتن داري ، اين بار نيزنگذاريم شهرمان (حسينه ايران)با اخبار منفي رسانه اي شود.
اکنون که کشورمان و ملت دلسوز با سخت ترین فشار ها توسط دشمنان انقلاب و مردم این مرز و بوم روبروست ،
بر ماست که با هوشیاری حرکت های آشوب طلبانه و اغتشاش گرانه که از طرف گروه های ضد انقلاب هدایت می شوند
     و باعث اختلال در کسب و کار حلال اصناف زحمتکش و وارد کردن آسیب به اقتصاد کشور مشوند را شدیداً محکوم مینمائيم
(اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران خميني شهر).