اولین عکاس درخمینی شهر

طبق اطلاعات بدست آمده: اولین فرد عکاسی  که در رسته عکاسی به عنوان شاغل برای کسب درآمد از مشتری عکس میگرفت شخصی به نام حیدر امینی علو یجه  بود. وی در اوایل دهه  30  سالهای 1330 به بعد به صورت سیار با دوربین بسیار بزرگ قدیمی که عملیات ظهور و چاپ درداخل دوربین انجام می شد. درنزدیکی مکان های اداری مثل اداره ثبت احوال ، پاسگاه ژاندارمری ، دادگاه و شهربانی  درکنار پیاده رو ها  پرده ای به دیوار می آویخت و از مشتریان خود عکس می گرفت.


طبق اطلاعات بدست آمده: اولین فرد عکاسی  که در رسته عکاسی به عنوان شاغل برای کسب درآمد از مشتری عکس میگرفت شخصی به نام حیدر امینی علو یجه  بود.

وی در اوایل دهه  30  سالهای 1330 به بعد به صورت سیار با دوربین بسیار بزرگ قدیمی که عملیات ظهور و چاپ درداخل دوربین انجام می شد. درنزدیکی مکان های اداری مثل اداره ثبت احوال ، پاسگاه ژاندارمری ، دادگاه و شهربانی  درکنار پیاده رو ها  پرده ای به دیوار می آویخت و از مشتریان خود عکس می گرفت.

پس از مدتی مغازه ای اجاره نمود و دستگاه عکاسی خود را در آنجا نگهداری میکرد به گفته یکی از عکاسان قدیمی چون آن زمان خمینی شهر (سده) از نعمت برق برخوردار نبود از نور خورشید ودر فضای باز ( پیاده رو خیابان ) عکاسی می کردند.

اولین کسانی که عکاسی را به عنوان شغل اصلی انتخاب نموده و برای یادگیری  و آموزش و کسب تجربه چند سالی را نزد اساتید این هنر سپری نمودندمیتوان ازآقایان نورالله کریمیان و غلامحسین لطفی نام برد هر چند نام حسینعلی کریمیان درعرصه عکاسی شهرمان جایگاه والایی دارد.

جای آن دارد که از آقایان احمد حاجی هاشمی و غلامرضا زمانی بعنوان عکاسان سیار نام برد که ازسال های قبل از انقلاب

در اماکن تاریخی اصفهان

(میدان نقش جهان ، چهلستون ، سی و سه پل ، منارجنبان و...) از گردشگران و جهانگردان عکس فوری می گرفتند.  

یا حق ...