اولین عکاسخانه درخمینی شهر

 پای صحبت عکاسان قدیمی شهر که می نشینیم خاطرات تلخ و شیرینی را از زبان آنان می شنویم .  چنان که از گفته های آنان پیداست اولین عکاسخانه شهر در سال 1337 به نام عکاسخانه ( زیبا ) در خیابان امام جنوبی (شترگلو) ایجاد شده بود ولی بدلیل کم بود برق روز ها برق نبود و بیشتر شبها از روشنای برق استفاده می کردند و عکس می گرفتند .


پای صحبت عکاسان قدیمی شهر که می نشینیم خاطرات تلخ و شیرینی را از زبان آنان می شنویم .

 چنان که از گفته های آنان پیداست اولین عکاسخانه شهر در سال 1337 به نام عکاسخانه ( زیبا ) در خیابان امام جنوبی (شترگلو)  به مدیریت آقای نورالله کریمیان مدیر فعلی عکاسی نوربخش  ایجاد شده بود ولی بدلیل کم بود برق روز ها برق نبود و بیشتر شبها از روشنای برق استفاده می کردند و عکس می گرفتند.

که اصطلاحا ( عکس برقی) وروز ها از نور خورشید برای عکاسی بهره می بردند که (عکس فوری) محسوب می شد و احتمالا (اصطلاح) عکس (برقی) و عکس (فوری) ازآنجا سرچشمه گرفته.هرچند که عنوان عکس فوری همانطور که ازاسمش پیداست عکسی است که سریع چاپ و حاضر شود . ولی طولی نکشید که عکاسخانه زیبا تعطیل شد.

پس از تعطیل شدن عکاسی زیبا عکاسخانه دیگری درسال 1340 به نام عکاسی ( همایون) به تصدی آقایان  نورالله کریمیان و حسینعلی کریمیان  درابتدای خیابان (ولی عصر) فعلی جنب حمام دیباجی افتتاح شد. که آنهم  دو سال بیشتر دوام نداشت.وبدلیل اختلاف نظرمدیریت. عکاسخانه همایون نیز تعطیل گردید.

آقای نورالله کریمیان درسال 1347 استو دیو عکاسی نوربخش را تاسیس نمودند که تاکنون فعال می باشید.

اولین عکاسخانه ایکه هنوز هم دائر می باشد عکاسی جهان است که به گفته مدیریت آن آقای غلامحسین لطفی درسال 1340 تاسیس گردیده .