آنچه یک عکاس باید بداند...!

آنچه یک عکاس باید بداند...!

عكاسي با دوربين هاي ديجيتال

1- دوربين هاي ديجيتال به چند گروه تقسيم مي شوند ؟ دوربين هاي تمام اتوماتيك كه لنز آن به دوربين الحاق شده است . و دوربين هاي حرفه اي كه بدنه دوربين از لنز قابل جداشدن هستند .

2- وقتي دوربين در حالت اتوماتيك است نقش عكاس در عكس به دست آمده چيست  انتخاب و كادربندي سوژه فقط با عكاس است بقيه نورنگاري با دوربين انجام مي شود 3 -  تقدم شاتر در دوربين ديجيتال چيست ؟ تي وي – يعني عكاس سرعت شاتر را تعيين مي كند .


اطلاعات فني دوربين

1- مالكيت دوربين چگونه قابل تشخيص است ؟

از طريق سريال نامبر دوربين – شماره نصب شده بر روي بدنه دوربين

2 – كاركرد باطري در دوربين هاي ديجيتال چيست ؟

فعال شدن تغذيه  كلي دوربين و  ال سي دي دوربين

3 – چه عواملي باعث كاهش انرژي باطري دوربين مي باشد ؟

رطوبت ، گرما ، سرما ، استفاده طولاني مدت از باطري ، مجاورت باطري در ميدان هاي مغناطيسي و افتادن از دست و ضربه به باطري

4 -  وظيفه كارت حافظه در دوربين ديجيتال عكاسي چيست ؟

 ذخيره تصوير تشكيل شده

5 – در هنگام انتخاب كارت حافظه براي دوربين عكاسي چه عواملي را بايستي در نظر بگيريم ؟

الف – ميزان پشتيباني دوربين از كارت حافظه هر دوربين ميزان مشخصي را پشتيباني مي كند . ب – ميزان سرعت كارت حافظه براي ذخيره تصوير پردازش شده 

ج – مارك توليد كننده كارت حافظه

6 – بدنه دوربين عكاسي داراي بايد داراي چه مشخصاتي باشد ؟

الف – استحكام بدنه براي ضربه هاي احتمالي  ب – مقاومت در گرماي بالا و سرماي پايين

7 – كارت حافظه دوربين داراي چه مشكلاتي خواهد شد ؟

در نقل و انتقال عكس ها ويروسي خواهد شد . كه براي رفع آن بايد آن را فرمت كرد .

عكاسي با دوربين هاي ديجيتال

1- دوربين هاي ديجيتال به چند گروه تقسيم مي شوند ؟ دوربين هاي تمام اتوماتيك كه لنز آن به دوربين الحاق شده است . و دوربين هاي حرفه اي كه بدنه دوربين از لنز قابل جداشدن هستند .

2- وقتي دوربين در حالت اتوماتيك است نقش عكاس در عكس به دست آمده چيست  انتخاب و كادربندي سوژه فقط با عكاس است بقيه نورنگاري با دوربين انجام مي شود 3 -  تقدم شاتر در دوربين ديجيتال چيست ؟ تي وي – يعني عكاس سرعت شاتر را تعيين مي كند .

4 – تقدم ديافراگم به چه معناست ؟  عكاس ميزان ديافراگم را مشخص مي كند .

5 – پروگرام در دوربين به چه معناست ؟ سرعت و ديافراگم را دوربين با برنامه تعيين مي كند .

6 – تنظيم دستي براي عكاس چگونه صورت مي گيرد ؟ وقتي دوربين در حالت منوئل

7 – حساسيت سنسور در دوربين عكاسي اگر بالا باشد چه تاثيري در عكس دارد ؟ موجب ايجاد نويز تصويري خواهد شد .

8 – كيفيت تصوير چيست ؟ ميزان بزرگ نمايي را هنگام چاپ مشخص مي كند .

9 –كيفيت هنگام عكسبرداري ( اسمال ) باشد بهتر است يا مديوم يا لارج ؟ بنا بر نيازاندازه چاپ  كيفيت تنظيم خواهد شد .

10 – براي فريز كردن حركت آبشار يا سوژه هاي متحرك از چه سرعتي استفاده مي شود ؟ سرعت بالا

11- سوژه هاي متحرك در سرعت پايين چه حالتي پيدا مي كند ؟ تصوير كشيده خواهد شد .

12 – براي ايجاد عمق ميدان از چه ديافراگمي استفاده مي كنيم ؟ ديافراگم هاي بسته

13 – ديافراگم 8 بسته تر است يا ديافراگم 22 ؟ ديافراگم 22

14 – بهر برداري از ديافراگم بسته چه تفاوتي با ديافراگم باز دارد ؟ در ديافراگم باز  نور بيشتر وارد دوربين مي شود و در ديافراگم بسته نور كمتري تصوير دريافت مي كند .

15 – منوي دوربين عكاسي داراي چه بخش هايي است ؟

تنظيمات عمومي دوربين – تنظيمات تصاوير گرفته شده – تنظيمات هنگام عكسبرداري

16 – ويزور چيست ؟ دريچه اي كه تصوير ورودي از لنز ديده مي شود .

17 – دكلانشور چيست ؟ دكمه اي  كه اجازه ورود نور را داخل دوربين مي نمايد .

18 – فوكوس در دوربين ديجيتال به صورت اتوماتيك چند صورت دارد ؟ فوكوس  نقطه اي ، مركزي ، عمومي ، چهره ، دنال كردن  سوژه در حال حركت ( فوكوس يعني واضح بودن تصوير)

19 – عكسبرداري چند صورت دارد ؟ 2 صورت تك تكي و عكاسي پيوسته و متوالي

20 – كيفيت تصويردر ذوربین های دیحیيتال  با چه فرمتي است ؟ jpg - raw - tiff 

نور پردازي در عكاسي

1- چه عاملي عكاسي را از ديگر هنرها جدا مي سازد ؟      نورنگاري 

2- اولين عامل در محيط عكاسي براي نورنگاري چيست ؟ شناسايي منبع نوري سوژه

3- در عكاسي طبيعي نور در كدام جهت سوژه قرار مي گيرد ؟

روبروي سوژه و پشت سر عكاس

4- اگر نور در زاويه روبروي دوربين عكاسي قرار گيرد عكس چه حالتي پيدا مي كند ؟ ضدنور

5 – وقتي  امكان جابجايي منبع نوري نباشد جهت عكسبرداري طبيعي چه كار مي كنيم ؟

   سوژه را جابجا مي كنيم .

6 – اگر نور سوژه كمتر از ميزان لازم باشد عكس به دست آمده چگونه خواهد شد ؟

   عكس تارو تاریک تر از واقعیت آن  مي شود

7- اگر جنسيت عكس گرفته شده ازبين رفته باشد علت چيست ؟

نور بيش از اندازه به سوژه داده شده است .

8 – براي از بين بردن سايه ها در نورپردازي مصنوعي  چگونه است ؟

روشن كردن نور فرعي و تكميلي براي پركردن سايه ها و افزايش ارتفاع نور نسبت به سوژه -استفاده از نور فلاش

9 – كلوين چيست ؟

در عكاسي از مقياس كلوين براي اندازه گيري دماي رنگ منابع نور استفاده مي شود .

كلوين واحد اندازه گيري دما در مقياس مطلق دما است . در اين مقياس صفر منطبق برمنهاي 273 درجه سانتيگراد است بنابراين دما برحسب كلوين برابر خواخد بود با دما برحسب مقياس سانتيگراد به علاوه 273 –

10 – وايت بالانس چيست ؟

تنظيم تراز سفيدي رنگ در منبع نوري سوژه را وايت بالانس تصوير مي نامند .

11- سه رنگ اصلي در عكاسي ديجيتالي كدام است ؟    قرمز – سبز – آبي

12 – كلوين 5600 تا 5200 متعلق به كدام منبع نوري است ؟ خورشيد

13 – مقدار كلوين نور لامپ معمولي چقدر است ؟ 3200

14 – در صورتي كه وايت بالانس عمومي انجام شود  باز در تصوير تراز سفيدي نباشد علت چيست ؟

      الف - رنگ غالب محيط روي رنگ خاصي متمركز است . 

         ب- براي دست يابي به رنگ سفيد وايت بالانس دستي بايستي انجام شود .

15 – قرمزي چشم را در هنگامي كه فلاش مي زنيم چگونه در هنگام عكسبرداري مي توانيم كنترل كنيم ؟

الف -   آيكن قرمزي چشم را فعال مي كنيم.      ب- نور محيط را افزايش مي دهيم .

16 – انواع نور را نام ببرييد ؟    الف - نور طبيعي  ب - نور مصنوعي

17 – براي نور طبيعي مثال بزنيد ؟

نور خورشيد ، بازتاب نور دريا ، نور ماه ، نور ستارگان ، نور بازتاب برف

18 – براي نور مصنوعي مثال بزنيد؟

نور فلاش ، نور پروژكتور ، نور لامپ ، نور مهتابي ، نور لامپ فلورسنت ، نور چراغ قوه

19 – نورپردازي كلاسيك را تعريف كنيد ؟ نور اصلي و عمومي

 ( كي لايت )  – نور فرعي و تكميلي ( فيل لايت ) – نورپشت صحنه ( بك گراند )

20 – در دوربين هاي ديجيتال وايت بالانس با چه آيكن هايي تفكيك شده است ؟

خورشيد ، ابري . خانه ، لامپ ، فلورسنت ، فلاش ، دستي ،اتوماتيك  

21 – در  تنظيم ميزان مدت و اندازه نور دوربين عكسبرداري چه مواردي موثر هستند ؟

حساسيت سنسور ، ديافراگم ، سرعت شاتر ، كيفيت تصوير

22- در محيط عكاسي نوردهي سوژه تابع چه شرايطي است ؟

نور منابع نوري باز تابيده به سوژه ، براق يا مات بودن سوژه ، رنگ سوژه ، رنگ پشت صحنه سوژه

 23- در عكسبرداري در فضاي طبيعي و بيرون چه ساعاتي تيزترين نور و سايه را خواهيم داشت ؟ سرظهر

زيبايي شناسي عكس

عكس ها براي من داراي حقيقتي هستند كه آدميان فاقد آنند

. من آدميان را از وراي عكس ها مي شناسم . ريچارد آودن آمريكايي  متولد 1923

1- اندازه عمومي و پذيرفته شده در تصوير را نام ببريد ؟

نماي بسته (كلوز آپ)   نماي متوسط ( مديوم )    نماي باز ( لانگ شات )  نماي خيلي باز( اگستريم لانگ شات )   نماي شيو جزييات ( اينسرت ) 2

2- انتقال بعد عاطفي در كدام اندازه نما بيشتر احساس مي شود ؟ نماي بسته

3- نماي انتقال اطلاعات محيطي در كدام نماي تصوير است ؟ نماي بسيار باز

4- جذابيت در عكس چگونه ميسر است ؟

الف - انتخاب سوژه جذاب و محيرالعقول             ب- انتخاب زاويه و نگاه جديد    ج - انتخاب فرم و خطوط متوازن در عكس        د-  رعايت نقاط طلايي

 ه - انتقال احساس و بيان ساده         و -   هماهنگي رنگ و شكل و موضوع

5 – كادر بندي در تصوير عكاسي به صورت استاندارد چيست ؟

كادر افقي – كادر عمودي – كادر عريض

6 -  چه بخشي از  عكس بيشتر در نگاه مخاطب تاثير دارد ؟

بخشي كه در تقسيم بندي فورگراند و بك گراند حايل شده باشد .

7 –  زاويه عكاس در عكسبرداري چه احساسي را به مخاطب مي دهد ؟ عكس از زاويه پايين سوژه حس بزرگ نمايي و عكس از از زاويه بالا حس تحقير و كوچكي سوژه

8 – عكاسي از ابتدا تاكنون چه تحولات سبكي را دنبال كرده است ؟

در ايتدا واقع گرايي و ثبت واقعيت ها بوده است . در ادامه توجه به فرم و پردازش هاي خاص در لابراتوار را دنبال كرده است و به آبستره و سبك هاي انتزاعي بروز و ظهور پيدا كرده است . در تحولات اجتماعي و بروز جنگ ها سبك هاي ديگر هنر ها از جمله دادائيسم و ... در هنر عكاسي هم رسوخ و بروز كرده است .

پردازش عكس

تركيب بندي مهم است ، اما فكر مي كنم كه اين كار تا حدود زيادي به نحو غريزي صورت مي پذيرد ...

..به راستي گمان مي كنم كه ساده ترين برخورد ، اغلب مي تواند كارآمدترين روش باشد

.  بيل برانت انگليسي 1904-1983

1- پردازش عكس در تصاوير آنالوگ و ديجيتالي چگونه انجام مي شود ؟

در تصاوير آنالوگ پس از  ظهور نگاتيو  در تاريكخانه و هنگام چاپ با آگرانديسمان تغييرات صورت مي گيرد .

در تصاوير ديجيتال پس از ذخيره شدن در كارت حافظه و انتقال آن به كامپيوتر از طريق نرم افزارهاي گرافيكي انجام خواهد شد .

2 – نرم افزارهاي گرافيكي به چن دسته تقسيم مي شوند ؟ نرم افزارهاي برداري و نرم افزارهاي بيت مپ

3 – عمومي ترين نرم افزار براي ويرايش عكس چه نام دارد ؟ فتوشاپ

4 -  آرشيو تصاوير عكس در كامپيوتر داراي چه مشخصاتي است ؟ نگهداري اصل عكي در آرشيو – ويرايش عكس ها در فايل هاي جداگانه (طراحي ) – خروجي عكس ها : چاپ عكس ، ايميل و ...

5 – رزوليشن چاپ عكس چند است ؟ 300 در اينچ

6- چه عاملي در انتخاب سايز عكس در هنگام چاپ موثر است ؟ كيفيت عكس هاي گرفته شده

لنز ها و فيلتر هاي دوربين عكاسي

من تو را ضبط كردم و مانع گريز آن شدم . لويي ژاك مانده داگر فرانسوي 1789-1851

1- چه لنزي زاويه ديد آن برابر زاويه ديد چشم آدمي است ؟  لنز نرمال

2 – گروه بندي لنزها چيست ؟ 3گروه است نرمال – تله – وايد

3 – لنزي كه براي عكاسي جزييات است چه نام دارد ؟ لنز ماكرو

4 – لنزي كه از دور سوژه را عكاسي مي كند چه نام دارد ؟ لنز تله

5 – لنز وايد داراي چه مشخصاتي است ؟ لنزي كه زاويه ديدش بازتر از زاويه چشم انسان است و فاصله كانوني آن كمتر از لنز نرمال مي باشد .

6 – لنز فيش آي چيست ؟ لنز چشم ماهي كه زاويه اي به اندازه چشم ماهي دارد .

7 – فيلتر يووي در هنگام عكسبرداري چه عملكردي دارد ؟ از اشعه ماوراي بنفش جلوگيري مي كند .

8 – براي كاهش نور اضافي در كنار دريا از چه فيلتري استفاده مي كنيم ؟

فيلتر ND

9 – لنز زوم چيست ؟ تركيب چند لنز

10 – لنززوم  35 – 135 داراي كداميك از گروه لنزها هست ؟ لنز وايد ، نرمال ، تله

11- لنز زوم 35-50 داراي كداميك ازگروه  لنزها هست ؟ لنز وايد و نرمال

12 – لنز زوم 70 -300 داراي كداميك از گروه لنزها هست ؟ لنز تله

13- آيكون لنز ماكرو در دوربين هاي ديجيتال چيست ؟ گل

13 – در دوربين هاي ديجيتال علاوه بر لنز اپتيكال چه زوم ديگري را هم دارد ؟

 زوم ديجيتال

14 – براي عكاسي از اسناد و مدارك از چه لنزي استفاده مي كنيم ؟ لنز ماكرو

موضوعات عكاسي  

بهترين تك چهره ها را از كساني گرفته ام كه كاملا آنها را مي شناسم .

 گاسپار فليكس توناشون فرانسوي 1820-1910

1- عكس پرسنلي داراي چه مشخصاتي مي باشد ؟

ارائه دهنده مشخصات ظاهري فرد ، عدم ايجاد احساس خاص ، نشان دادن علايم خاص ظاهري فرد

2- عكاسي خبري در طول تاريخ چه ابعادي را براي آدمي به يادگار گذاشته است ؟ رويدادهاي اجتماعي

تصاوير جنگ ها ، ثبت وضبط وقايع طبيعي ،

3 – عكس تبليغاتي چه كاركرد را ايفا مي نمايد ؟ باعث انتخاب كالا و محصول خواهد شد .

4 – عكاسي پرتره يعني چه ؟ عكاسي شخصيت از افراد كه ويژگي دروني و شغلي و رفتاري را انتقال دهد .

5 – رنگ بك گراند در عكاسي پرسنلي  چيست ؟ سفيد – سياه

6 – عكاسي در شب با چه مشكلاتي روبروست ؟ كمبود نور ، حركت سوژه ، تاري تصوير

7 – براي بدست آوردن تصوير مطلوب در شب چه عوامل كمك كننده است ؟ ثابت بودن سوژه و ثابت بودن دوربين عكاسي براي نوردهي پيوسته و طولاني

موارد تکمیلی جزوه 

مراحل ظهور فیلم عبارت است از : ظهور - توقف - ثبوت - شستشو 

شیوه عکاسی ژاک مانده داگر به نام داگرتیپ خوانده می شد . 

اولین عکس توسط نیپس گرفته شده است . 

در محیط های کم نور باید پرده شاتر به مدت بیشتر باز گذاشت . 

به قابلیت دوربین در تنظیم رنگ ها در دوربین های دیحیتال وایت بالانس گفته می شود . 

دو دوربین های دیحیتال پس از عکس گرفتن می توان آن را در ال سی دی مشاهده کرد . 

اختلاف زاویه دید بین منظره یاب و لنز عکاسی خطای پارالکس نام دارد . 

فیلتر ان دی - خاکستری رنگ ها را کم رنگ می کند .

در سرعت  B با فشار دکمه پرده شاتر باز و با برداشتن شاتر بسته می شود . 

دو اصطلاح AV  و TV عبارت است از : تقدم دیافراگم و تقدم شاتر 

در دیافراگم های باز عدد کوچکتر نور بیشتر وارد دوربین می شود . 

در مرحله چاپ عکس عمل داجینگ جلوگیری از نوردهی و عمل برنینگ را سوزاندن می گویند . 

نورسنج - دیافراگم - مسدود کننده جز وسایل تنظیم نور است . 

سرعت شاتر مانند مردمک چشم و پلک چشم عمل می کند . 

برای حذف انعکاس های مزاحم بر روی سطوح شیشه ای و فلزی فیلتر پولاریزه مناسب است . 

پس از گذاشتن فیلتر نور کمتری وارد دوربین خواهد شد . 

رفلتور ها شدت نور را ملایم می کند . 

با استفاده از سرعت های پایین و کند و تکنیک پنینگ القای حرکت در عکاسی می شود . 

فیلتر زرد برای عکاس برای موضوعات منظره جهره معماری در عماسی سیاه و سفید برای ایجاد کنتراست  استفاده می شود . 

در نورسنجی غیر انعکاسی نور سنجی از منبع نور استفاده می شود . 

فاصله کانونی فاصله مرکز عدسی تا تصویر ایحاد شده است . 

اولین نوع طبقه بندی دوربین های عکاسی بر اساس قطع فیلم بوده است . 

در روش اوین فلاش از سرعت B   وT  استفاده می شود . 

فاصله کانونی لنز نرمال تقریبا با فطر کادر تصویر برابر است . 

بنگريم به سايه اي كه محروم از نور است اما هنوز براي ديده شدن پشت سر هر نوري مي دود .

و به  خاطر بسپاريم ديدارهايمان را  ...........    كه عكاس زمان بر ديوار كلاس  ثبت كرد .

برگرفته از  آموزشگاه قطره ...