روز جهاني عكاس

روز جهاني عكاس

روز جهاني عكاسي مبارك باد!!!

 


ضمن عرض سلام

 روز جهاني عكاس را به تمامي همكاران گرامي تبريك و شاد باش عرض ميكنم.

موفقيت روز افزون شما هارا رو در زنده  و پايدار نگهداشتن اين هنر والا و پويا آرزو دارم....