زیبا شناسی عکاسی

 ما انسانها همیشه جهان وموجوداتش را با چشم زیبایی و زشتی نگاه می کنیم:درختبید، زیباست،ستارگانآسمان بسیار زیبا هستند، فلان ماشیناصلاً قشنگ نیست، او چه چشمان زیبایی دارد، نقاشی فوق العاده زیبایی بود و غیره... همه ما زیبایی را دوست داریم و می خواهیم به زیباترین نحوجلوه کنیم؛ بههمین خاطر است که مثلاً لباس قشنگ می پوشیم و خود را آرایش می کنیم. دوست داریمخانه مان زیبا و دلنشین باشد. ماشین قشنگ می خریم و دهها مورد نظیر این.


هنر و زیبا شناسی

 ما انسانها همیشه جهان وموجوداتش را با چشم زیبایی و زشتی نگاه می کنیم:درختبید، زیباست،ستارگانآسمان بسیار زیبا هستند، فلان ماشیناصلاً قشنگ نیست، او چه چشمان زیبایی دارد، نقاشی فوق العاده زیبایی بود و غیره... همه ما زیبایی را دوست داریم و می خواهیم به زیباترین نحوجلوه کنیم؛ بههمین خاطر است که مثلاً لباس قشنگ می پوشیم و خود را آرایش می کنیم. دوست داریمخانه مان زیبا و دلنشین باشد. ماشین قشنگ می خریم و دهها مورد نظیر این. اساسا اگر دقت کنیم، متوجه می شویم که زندگی مان بر پایه زیبایی و زشتیاست. همه ما همیشه، جذب زیبایی شده و از زشتی ها گریزان هستیم. بنابر این، زیبایی،نقشی اساسی در زندگی هر انسانی دارد. به دلیل همین نقش و تاثیری که زیباییبر تمام انسانها و در تمام جنبه های زندگی او دارد،فلسفه علاقمنداست تا به بررسی آن بپردازد.بجز فلسفه، هیچ علم دیگری نمی تواند آن را بررسیکند، چرا که زیبایی چیزی نیست که بتوان آن را دید، درآزمایشگاهآزمایش کرد و یافورمولیبرای آن بدست آورد.

  فلسفه در پیآن است که زیبایی و امر زیبا را خوب بشناسد و حقیقت و مشخصات آنرا تعیین کند و اگرممکن شد، اصول و قواعد زیبایی را در اختیار همگان قراردهد.این حوزه از فلسفه کهبه زیبایی و چیستی آن می پردازد،زیبایی شناسینام دارد.در زیباییشناسی، مانند همه حیطه های دیگر فلسفه، با بنیادی ترین پرسشها درباره زیبایی وچیستی آن روبرو هستیم. سوالاتی مانند: اصولاً مابه چه چیزی زیبا می گوییم؟آیا زیبایی وجود واقعی دارد، یعنی امری است که در جهان خارج، وجود خارجی دارد و میتوان به آن اشاره کرد یا اینکه از امور ذهنی است و چیزی به نام زیبایی وجودندارد؟آیا زیبایی،مطلقاست؛ یعنی یک چیز زیبا برای همگان وبرای همیشه زیباست؟ ویا امری نسبی بوده و ممکن است شخصی چیزی را زیبا بداند و کسدیگری زیبا نداند و یا چیز زیبا با گذشت زمان، زیبایی خود را از دست بدهد؟آیامی توان گفت که زیبایی به اشیا و موجودات اضافه شده است؛ یعنی یک شیئ داریم و یکزیبایی که با آن ترکیب شده است؟قواعد زیبایی ثابتند یا متغییر؟اساساً چرازیبا، زیبا می نماید؟هنر چه فایده ای دارد؟ تفاوتهنر با زیبایی چیست؟ رابطه هنر با زیبایی چیست؟ چرا نظر مردم درباره امر زشت و زیبامختلف است؟ و این که آیا قوه ای در انسان وجود دارد که مخصوص شناختن زیبایی است؟اگر چنین است، آن چه قوه ای است؟ و غیره... .زیبا شناسی از دیر باز، یکیاز بخشهای مهم فلسفه بوده و فلاسفه بزرگ، در این مورد نظرات زیبا، جالب در عین حالبعضاً متفاوت با یکدیگر ابراز داشته اند. ادامه دارد.

 هشتگانه هنر

خلاصه ای از دسته بندی هنرها هنرها، از گذشته بسیار دور، اصلی ترین وسیله ارتباط بین افراد و جوامع مختلف بوده اند. زبان هنر، زبانی است که حد و مرز نمی شناسد و با بیانی جذاب افکار، اندیشه ها و ارزشهای فرهنگی و هنری یک ملت را ثبت و پایدار می سازد. با بررسی آثار هنری نیاکان خود می توانیم با افکار، اندیشه ها، باورها، اعتقادات و تواناییهای فنی و خلاقیتهای هنری آنان آشنا شویم. نسلهای آینده و نیز کسانی که در خارج از مرزهای جغرافیایی ما زندگی می کنند با مطالعه و شناسایی هنر گذشتگان، می توانند از تجارب آنان استفاده نمایند و این اندوخته ها را به آیندگان منتقل سازند. برای بررسی و شناخت بیشتر هنرهای به ظاهر مختلف و ویژگیهای مشترک و متفاوت، آنها را براساس ساختار و چگونگی بیان هنرییشان به دسته های زیر تقسیم می نماییم.

1- هنرهای تجسمی:
که خود به شاخه های نقاشی، مجسمه سازی، ارتباط تصویری (گرافیک)، طراحی صنعتی، عکاسی، هنرهای سنتی، طراحی پارچه، چاپ و غیره تقسیم می شود.
2- موسیقی:
شامل شاخه های موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک، و موسیقی نظامی می باشد.
3- هنرهای نمایشی:
که به شاخه های نمایش، سینما، تلویزیون و ... تقسیم می شود.
4- شعر و ادبیات:
به شاخه های ادبیات نمایشی، نمایشنامه، فیلم نامه و ... تقسیم می شود.
5- معماری:
شامل رشته های معماری، شهر سازی و ... می باشد.
6- مرمت آثار فرهنگی، هنری، تاریخی:
شامل 15 رشته مرمت آثار هنری از جمله گرایش پوست و چرم، گرایش سنگ، سفال و شیشه و چینی، چوب، فیلم و عکس، عاج و خاتم و ... است.
7- مرمت بناهای تاریخی
8- موزه داری، مردم شناسی، راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی: این سه گروه اخیر، بیشتر به کار مرمت و احیا و معرفی آثار گذشتگان می پردازد. مرمت گر باید با هنر مربوط آشنایی کافی داشته باشد. اما می تواند از خلاقیت کمتری بهره مند باشد به عبارت دیگر لازمه مرمت آثار هنری تنها خلاقیت نیست، بلکه داشتن تبحر و تسلط بر روش اجرای اثر هنری و نیز توانایی ترمیم اثر، به گونه ای که به ارزشهای فرهنگی هنری آن لطمه وارد نیاید، شرط اصلی است.
دوستان گرامی بخش هشتگانه هنر بخشی تازه و متنوع می باشد که در راستای نیل به اهداف والای النا کار خود را از امروز آغاز نموده است. این بخش به بررسی و مطالعه هنرهای هفتگانه می پردازد. و موضوعات و پژوهش های بسیار اساسی را در اختیار تارنما و بازدیدکنندگان محترم قرار می دهد. همچنین ایجاد تنوع در نگاشته های تارنمای النا از نیازهای مبرم بود که در آینده سعی مان در جهت ایجاد تنوع در مطالب بیشتر خواهد بود.

 برای مشاهده عکس در اندازه واقعی کلیک کنید.
یک دیدگاه بنویسید
8 + 8